4_nz4.jpg 4_nz1.jpg 4_nz2.jpg 4_nz3.jpg 4_b1-2a.jpg 4_b1-1a.jpg 4_w1.jpg 4_w2.jpg 4_w3.jpg 4_w4.jpg 4_b2-8a.jpg 4_b2-9a.jpg 4_1120122.jpg 4_b1-4.jpg 4_b1-3.jpg 4_wm41.jpg 4_wm4.jpg

Mieszkanie z wyobraźnią

WOLNE MIASTO – NOWE MIESZKANIA W GDAŃSKU

prezes Fabiński
Szanowni Państwo,
Kiedy rozpoczynaliśmy prace koncepcyjne nad nowym przedsięwzięciem mieszkaniowym położonym przy ul. Cedrowej w Gdańsku, ulegając urokowi miejsca, położenia, naturalnych walorów przyrodniczych, od pierwszych chwil wiedzieliśmy, że nie będziemy chcieli powołać do życia jeszcze jednego, banalnego osiedla jakich dziesiątki, setki powstają w całym kraju.

Rozsypane równomiernie po terenie pojedyncze klocki bloków połączonych drogami dojazdowymi i placami parkingowymi, ograniczającymi możliwości stworzenia wartościowych przestrzeni ogrodowych, stały się stereotypem, który krzewi się w całym kraju niemalże bez wyjątku.

Tymczasem, łaskawy los dał nam do dyspozycji ponad 11 ha malowniczych, rozległych pól i łąk, tworzących pełną uroku dolinę otoczoną łagodnymi wzgórzami pokrytymi kwiatami, ziołami, drzewami, a w części nawet zdziczałym starym sadem. Postawiliśmy sobie wymagające zadanie takiego ukształtowania przyszłej zabudowy i takiego wprowadzenia przyszłych mieszkańców w tę zastaną krainę, aby można

było ocalić to wszystko, co tylko do zachowania będzie możliwe. Ten postulat wyjściowy zdeterminował dalsze myślenie o tym, co chcielibyśmy tutaj stworzyć. Aby uwolnić od niszczącej ingerencji możliwie duże obszary terenu, należało znaleźć atrakcyjny sposób większego skoncentrowania zabudowy w jego części.

Powstała koncepcja głównej ulicy – deptaka – biegnącej od placu wejściowego z fontanną do rynku i dalej, aż do terenów rekreacyjnych. Ta koncentracja życia społecznego mieszkańców wzdłuż głównej osi urbanistycznej, stworzyła ponadto szansę- możliwość zbudowania przestrzennych i funkcjonalnych ram dla bogatej gamy najrozmaitszych aktywności przyszłych mieszkańców. Ram, dla wolnego
i nieskrępowanego indywidualnego i wspólnego działania, dla którego jedyną barierą niech pozostaną granice wyobraźni tych, którzy zdecydują się tu zamieszkać. Tak oto narodziła się idea: Wolne Miasto - mieszkanie
z wyobraźnią. W ciągu lokali usługowych
i handlowych biegnących wzdłuż głównego pasażu powstaną także przestrzenie, które służyć będą zaspokajaniu potrzeb społecznych, kulturalnych, oświatowych i sportowych mieszkańców, zgodnie ze zgłaszanymi przez nich potrzebami i pomysłami.

Inną konsekwencją przyjętej koncepcji urbanistycznej jest uwolnienie wnętrza naszego zespołu od ruchu samochodowego, który poprowadzony jest jedynie na obrzeżach lub pod ziemią. Oczywiście, w sytuacjach szczególnych,

będzie istniała możliwość dojazdu samochodem do każdego wejścia do budynku na poziomie terenu, ale dotyczyć to będzie zdarzeń wyjątkowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskujemy wiele przestrzeni dla parkowej zieleni, różnorodnej aktywności mieszkańców
w plenerze, ich bezpieczeństwa i spokoju. Wolne Miasto jest przedsięwzięciem, którego realizację przewidujemy w kolejnych sześciu etapach. Jest to konieczne ze względu na skalę - zamierzamy bowiem wybudować tutaj około 1200 mieszkań. Pragniemy Państwa zapewnić, że działając z najwyższą starannością już od pierwszego etapu, przekazywać będziemy do użytku starannie wykończone i dopracowane kolejne części Wolnego Miasta.

Szanowni Państwo, Jeżeli nasz pomysł na Wolne Miasto spotka się z Waszym zainteresowaniem, odczytacie go jako nową, ambitną propozycję budowania wartościowej rzeczywistości współczesnej dzielnicy mieszkaniowej, zapraszamy do nas serdecznie! Wierzymy, że wyrazista propozycja przyciąga wyraziste osobowości. Bez Was, stworzymy co najwyżej piękną dzielnicę. Wspólnie wypełnimy ją treścią, której tak bardzo brakuje nowoczesnym osiedlom.
Wojciech Fabiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej

PROJEKT MIASTECZKA WOLNE MIASTO W GDAŃSKU

4_b2-7.jpg 4_p11.jpg 4_b2-2b.jpg 4_b2-22.jpg 4_b2-3a.jpg 4_b2-41.jpg 4_b2-5.jpg 4_b2-61.jpg 4_p1.jpg 4_p2.jpg 4_p3.jpg 4_p4.jpg 4_p5.jpg 4_b2-8.jpg 4_4b2-9.jpg

Wolne Miasto jest przedsięwzięciem, którego realizacja została rozłożona na etapy. Budowa rozpoczęła się od ulicy Cedrowej i będzie posuwała się w głąb działki. Zaprojektowano zespół budynków, z których każdy kształtem przypomina literę U w taki sposób, aby uwolnić od zabudowy możliwie dużą przestrzeń pozostawioną przyrodzie. Docelowo w Wolnym Mieście ma powstać 1200 mieszkań
w niskiej zabudowie, lokale usługowo-handlowe, dziedzińce, place zabaw, zagospodarowane tereny zielone, miejsca postojowe.

Wolne Miasto zostało zaprojektowane jako nowoczesne miasteczko harmonizujące z jego otoczeniem. Przewidziano, by każdy budynek miał w swoim bezpośrednim sąsiedztwie tereny rekreacyjne. Pomiędzy budynkami wygospodarowano wiele miejsc do wypoczynku, zielonych skwerków, a część drzewostanu to istniejący sad owocowy. Ścieżki i placyki będą oświetlone i urozmaicone elementami małej architektury.

Wolne Miasto, posiadając własną infrastrukturę
i sposoby animacji kultury, będzie doskonałym miejscem do spędzania wolnego czasu.

Wirtualne Wolne Miasto, istniejące równolegle
w Internecie, ma wspomóc nawiązywanie sąsiedzkich kontaktów, szybką wymianę informacji, a także umożliwić mieszkańcom uczestnictwo w podejmowaniu decyzji dotyczących życia społecznego.

POŁOŻENIE MIASTECZKA WOLNE MIASTO W GDAŃSKU

4_b3-1d.jpg

Dogodna lokalizacja w Gdańsku
Wolne Miasto jest zlokalizowane po wewnętrznej stronie obwodnicy Trójmiasta,
w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice, przy ulicy Cedrowej, pomiędzy Al. Armii Krajowej
i Kartuską, niespełna 4 km od Centrum Gdańska. Jest to dogodna lokalizacja ze względu na bliskość głównych szlaków komunikacyjnych, zarówno dla osób posiadających własne środki transportu, jak i korzystających z komunikacji miejskiej.  Dojazd do Centrum zajmuje 10 minut (dworzec Gdańsk Główny), zaś do obwodnicy Trójmiasta 11 minut.  Wolne Miasto zostało zaplanowane jako niezależna mikrospołeczność, zapewniająca swoim mieszkańcom podstawowe usługi bezpośrednio na miejscu.

Dodatkową infrastrukturę zapewnia otoczenie modnych i rozwiniętych dzielnic Gdańska takich jak: Wrzeszcz, Morena, Chełm, Jasień, Łostowice.

Komunikacja
Przy ulicy Cedrowej wybudowano zatoczki autobusowe, umożliwiające poprowadzenie
w przyszłości bezpośredniej linii autobusowej przy inwestycji. Na obecnym etapie, najbliższe przystanki autobusowe znajdują się na ulicach: Kieleckiej (5 minut), Lipowej lub Myśliwskiej (15 minut).

Ukształtowanie terenu i otoczenie
Sama działka to pięknie ukształtowany teren,

łagodne wzgórza, łąki i stary sad, który w części ma zostać zachowany. Eco-Classic postawiło sobie za cel ocalenie otaczającej przyrody na tyle, na ile będzie to możliwe. W niedalekim sąsiedztwie inwestycji znajdują się ogródki działkowe oraz cmentarz, co dodatkowo daje poczucie przestrzeni oraz pewność, że
w przyszłości nie powstaną tam inne budynki, pogarszające sytuacje przestrzenną Wolnego Miasta. Mówiąc o położeniu, warto również wspomnieć, że biegnąca wzdłuż granic działki ulica Cedrowa została wybudowana wraz
z mediami, przy finansowym udziale ECO - CLASSIC sp. z o.o., a teren wzdłuż ulicy jest już uporządkowany i zadbany.

NOWE MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ GDAŃSK – WOLNE MIASTO

4_zagospodarowanie.jpg

Budynki I i II etapu (budynek B i A) składają się z czterech kondygnacji naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, na której zaprojektowano garaż.

Plany mieszkań

W pierwszym etapie (budynek B) zostało wybudowanych 119 mieszkań, zaś w drugim zostanie wybudowanych (budynek A) 192 mieszkania. W obu budynkach na parterach od strony pasażu, stanowiącego oś biegnącą przez całą inwestycję, będą znajdowały się lokale użytkowe.

Budynki zaprojektowano kierując się standardami Eco-Classic, co oznacza estetycznie i funkcjonalnie zaprojektowane mieszkania, wysokie standardy zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych, prostą, klarowną oraz kameralną architekturę.

Lokale usługowe

4_zagospodarowanieu.jpg

Wolne Miasto ma mieć wielkość małego miasteczka, dlatego jego koncepcja została szczegółowo przemyślana. W odróżnieniu do innych nowo powstających inwestycji, zostało ono zaplanowane jako urbanistyczna całość
– miejsce przyjazne do życia, z bogatą infrastrukturą odpowiadającą potrzebom mieszkańców.

W planach zabudowy istnieje główna ulica, wolna od ruchu kołowego, wzdłuż której przewidziano szereg lokali usługowych i handlowych, zaspokajających podstawowe potrzeby mieszkańców. Miejsca mogące służyć jako sklepy, poczta, sale fitness, gabinety odnowy biologicznej, ośrodki edukacyjne czy też kawiarenki.

Finansowanie

Finansowanie

Bezpieczeństwo prawne i finansowe osób, które nam zaufały
Istotnym elementem prowadzonej przez Grupę Eco polityki budowy zaufania jest dbałość
o zapewnienie klientom poczucia bezpieczeństwa prawnego i finansowego. Każdy klient, na dowolnym etapie inwestycji, ma zapewniony dostęp do dokumentów dotyczących jej realizacji.

Banki, które nam zaufały:
BRE Bank Hipoteczny S.A., BPH, BZ WBK, PEKAO S.A., BRE BANK SA

Niezależni doradcy kredytowi
ECO Classic, rozumiejąc potrzeby informacyjne oraz deficyt czasu, jakiego doświadczają osoby zainteresowane zakupem nowego mieszkania, oferuje swoim klientom usługę doradztwa kredytowego. Instytucją, która w tym zakresie wspiera ECO jest Dom Kredytowy NOTUS.
DK NOTUS jest jedną z trzech firm najbardziej liczących się rynku doradztwa finansowego w Polsce. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu doradcy kredytowi NOTUS, uwzględniając wszystkie potrzeby
i oczekiwania oraz korzystając z szerokiej palety produktów, mogą świadczyć klientom ECO niezależną pomoc w wyborze najlepiej dopasowanej dla klienta oferty.

Bezpieczny system finansowania inwestycji mieszkaniowych
W trosce o bezpieczeństwo prawne i finansowe naszych klientów firma ECO Classic - jako pierwsza na polskim rynku – wprowadziła i od 2001 roku nieprzerwanie stosuje finansowanie swoich inwestycji przy pomocy rachunku zastrzeżonego. Dzięki temu realizacje naszych inwestycji są finansowane wyłącznie ze środków własnych firmy oraz z kredytu bankowego. Udzielający kredytu bank na bieżąco kontroluje postępy inwestycji,
a wpłaty klienta- gromadzone na odrębnym rachunku - są zabezpieczone do czasu jej zakończenia.

Partnerem finansowym ECO Classic przy realizacji inwestycji Wolne Miasto jest mBank Hipoteczny S.A. (dotychczasowa nazwa BRE Bank Hipoteczny S.A.)"

Obecnie ECO Classic rozszerzyła zakres współpracy
z DK NOTUS o usługę stacjonarnego doradztwa kredytowego niezależnego doradcy w biurze sprzedaży dewelopera na terenie inwestycji. Pierwszą inwestycją ECO, w której został wprowadzony ten model współpracy jest powstające na warszawskim Służewcu osiedle Hubertus. ECO planuje wdrożenie tej usługi również w Gdańsku.

W dalszej częśći znajdziecie Państwo kalkulator zdolności kredytowej.

DEWELOPER W GDAŃSKU – GRUPA ECO

Początki dzisiejszej Grupy ECO sięgają roku 1983, kiedy powstało przedsiębiorstwo architektoniczno budowlane ECO. Z początkiem lat dziewięćdziesiątych, ECO włączyło się
w proces tworzenia warszawskiego rynku mieszkaniowego. Pierwszym projektem, niejako eksperymentalnym była „Rezydencja Canaletto”, której budowę rozpoczęto w roku 1993.

Przekonani sukcesem jaki odniosła premierowa inwestycja Grupy, podjęliśmy decyzję
o przeniesieniu ciężaru działalności
w sektor deweloperski, głównie mieszkaniowy.

Tak doszło do powstania spółki ECO-Classic , która dzisiaj stanowi jądro Grupy ECO stając się spółką dominującą w licznych spółkach celowych prowadzących poszczególne inwestycje.

Do najważniejszych przedsięwzięć Grupy ECO zaliczyć należy projekty:
„Rezydencja Pod Orłem", „Rezydencja Południowa”, „Rezydencja Merliniego”, „Apartamenty Przyorle”, „Czerska 18”, „Bobrowiecka 3”, „TRIO Apartamenty”, Budynek biurowy „Kliwer”, czy pierwszą pilotową inwestycję trójmiejską „Apartamenty Kępa Redłowska”.

Renoma ECO Classic powstała na gruncie wysoko standardowych i ekskluzywnych zespołów mieszkaniowych. Tym razem Grupa ECO postanowiła wykorzystać dotychczasowe doświadczenia wyniesione ze swoich prestiżowych przedsięwzięć w sektorze mieszkań ekonomicznych. Źródłem sukcesu Grupy ECO jest dbałość o Klienta, w tym także zapewnienie jego poczucia bezpieczeństwa. ECO Classic jest firmą

deweloperską, która jako pierwsza wprowadziła dla swoich klientów instytucję rachunku zastrzeżonego.
Stylowa architektura, wysoki standard lokali
i atrakcyjna lokalizacja określają filozofię działania ECO i wyróżniają ofertę nie tylko na pierwotnym rynku nieruchomości, ale też na tle wszystkich oferowanych do sprzedaży mieszkań
i apartamentów w Warszawie i w Trójmieście.

Potwierdzeniem wysokiej jakości mieszkań
i apartamentów oraz wiarygodności dewelopera ECO Classic są przyznane nagrody i wyróżnienia oraz wysokie pozycje w publikowanych przez opiniotwórcze media rankingach.

2005 roku - II miejsce w ogólnopolskim rankingu firm deweloperskich przeprowadzonym przez dziennik „Rzeczpospolita”.
2006 roku - IV miejsce w kategorii „rzetelność wśród deweloperów”, którzy w latach 2003-2005 oddali do użytku ponad 400 nowych mieszkań w III edycji Plebiscytu Mieszkańców Nowych Domów
i Mieszkań.
2010 roku – V miejsce w opublikowanym przez Dziennik Gazeta Prawna zestawieniu firm najchętniej obsługiwanych przez banki deweloperów,
2010 roku – dwa prestiżowe tytuły: Best Residential Development i TOP Builder dla wybudowanych w Warszawie apartamentów „TRIO”.
W 2011 roku – w rankingu międzynarodowego , branżowego pisma CIJ, ECO Classic znalazła się na 20 pozycji
w zestawieniu „TOP 50 Restidential Developers in CEE”, wśród największych firm rynku mieszkaniowego w Europie Centralnej.

Kontakt

Biura Obsługi Klienta 
Wolne Miasto
ul. Cedrowa 27 (wjazd od ul. Kartuskiej lub Warszawskiej)
Gdańsk - Łostowice
T: 58 728 49 49
M: 602 444 474
pn-pt 9:00-18:00
sob: 10:00-15:00

biuro@wolnemiasto.plBłąd, spróbuj jeszcze raz! Wiadomość została wysłana.

Świat wolnego miasta

AKTUALNOŚCI

Poznajmy się w Wolnym Mieście. Piknik rodzinny dla mieszkańców. Dzień Sąsiada Targi Nowy Dom Nowe Mieszanie w Gdańsku

2-3.04.2016 plus

Mikołaj tuż tuż ...

Mieszkańcy I etapu osiedla Wolne Miasto wczesnym rankiem 6 grudnia ... plus

Nowa kampania osiedla WM

To gdzie jest to Wolne? Odpowiedź znajdziecie w spotach radiowych i na plakatach. plus

star Budowa kolejnego etapu!

W czerwcu 2014 rusza budowa II etapu inwestycji, budynku A. plus

star Wolne Miasto w plebiscycie!

na najciekawszą inwestycję mieszkaniową Trójmiasta! plus

Nagroda odebrana

Nagroda od Eco-Classic odebrana – klucze do mieszkania wręczone zwycięzcy plus

Piknik dla całej rodziny w Wolnym Mieście Konferencja prasowa II

Z okazji zakończenia pierwszego etapu budowy plus

Konkurs rozstrzygnięty

16.03.2013 w Gdańsku odbył się finał konkursu „Mieszkanie za czytanie”. plus

Słodka jesień w Wolnym Mieście.

Wraz z początkiem jesieni na terenie osiedla rozpoczęły się zbiory jabłek. plus

Eco-Classic fundatorem głównej nagrody

w konkursie „Mieszkanie za czytanie” plus

Konferencja prasowa 18.09.12

I etap budowy zakończony, zawieszenie wiechy. plus

Rodzinny piknik w Wolnym Mieście

Moc atrakcji! Odsłonięcie prastarego dębu. plus

Zwycięstwo w Regatach!

Robert Wilczyński i Jacek Turczynowicz zwycięzcami regat katamaranów. plus

Mistrzostwa Polski Katamaranów

Eco-Classic po raz kolejny wspiera sportowców plus

Wigwamy w Wolnym Mieście!

Jak połączyć sztukę, naturę i funkcjonalność nowoczesnego osiedla? plus

Wolne Miasto wspiera sportowców

02.06. 2012 Impreza sportowa 3 Mola plus

Otwarcie Biura Obsługi Klienta

Zapraszamy do nowo otwartego Biura Obsługi Klienta na terenie inwestycji. plus

Wielki ogród

Rozległe pola i łąki, łagodne wzgórza, istniejący staw umożliwiają zróżnicowaną aktywność rekreacyjną dla mieszkańców w każdym wieku. plus

Konferencja prasowa

21 marca, w Gdańsku odbyła się konferencja prasowa poświęcona najnowszej inwestycji Eco-Classic – osiedlu Wolne Miasto. plus

I Etap

Budynek I etapu składa się w sumie ze 119 mieszkań oraz dodatkowych lokali użytkowych. plus

Zielone budownictwo

Wolne Miasto oznacza mieszkanie wolne od szkodliwego dla zdrowia pola elektrycznego. plus